stamp-2

DEN PROTI RAKOVINĚ V PARLAMENTU ČR

DEN PROTI RAKOVINĚ V PARLAMENTU ČR
🎀Dnes (8. 2.) jsme se zúčastnily pro nás opravdu důležité akce s názvem “DEN PROTI RAKOVINĚ V PARLAMENTU”, který u příležitosti Světového dne boje proti rakovině uspořádal Hlas pacientů. Nad akcí převzala záštitu předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a předseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Bohuslav Svoboda.
Akce začala společnou tiskovou konferencí na téma významu prevence rakoviny a screeningových programů. Následně byl prostor pro představení aktivit pacientských organizací věnujících se podpoře onkologických pacientů, které jsou zastřešeny Hlasem onkologických pacientů. Zároveň probíhala edukace samovyšetření (.)(.) nejen přítomných poslankyň a zaměstnankyň, ale potěšil nás i zájem pánů poslanců.
Pro prosazování a hájení práv pacientek s rakovinou prsu je pro nás velmi důležité mít možnost hovořit s poslanci a ministry. Velmi nás těší, že našemu hlasu aktivně naslouchá ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, se kterým jsme hovořily mimo jiné na téma chystajících se změn ve screeningu, k těmto plánovaným změnám přislíbil přizvat právě i pacientské organizace. V mnoha rolích mají pacientské organizace nezastupitelnou funkci.