Odborné informace

stamp-2

Mutace v genech BRCA1 a BRCA2 v souvislosti s karcinomem prsu

Vše o mutacích v genech  BRCA1 a BRCA2 v souvislosti s karcinomem prsu naleznete v nové brožuře, ke stažení zde: leták BRCA a ca…

Více

Vše o lymfě s lymfoterapeutkou Lucií Čedíkovou

Proč by ženy během léčby karcinomu prsu či po ní neměly nosit těsné prádlo nebo se vystavovat teplotním šokům? Lze…

Více

Výživa onkopacienta

Kvalitní strava hraje významnou roli v léčbě i po ní   Onkologické onemocnění a s ním spojená léčba představují extrémní zásah do…

Více

Vše o radioterapii – indikace, průběh, následky

Vše o radioterapii – indikace, průběh, následky Léčba karcinomu prsu představuje komplexní péči o pacientku za použití všech vhodných způsobů…

Více

Rozdíly v typech karcinomů prsu

Přestože se všechny označují jako karcinom prsu, nejčastější ženské nádory jsou navzájem odlišné a proto je každý typ jinak léčen.…

Více

Rozhovor s prof. Sukopem na téma rekonstrukce prsou

Rekonstrukce prsu po mastektomii indikované při léčbě karcinomu prsu je jedním z nejpalčivějších témat, která pacientky s touto nemocí zajímají. V současné době,…

Více

Zobrazovací metody v diagnostice karcinomu prsu

Ultrazvuk, mamograf, magnetická rezonance nebo PET/CT? Možností, jak odhalit, zobrazit a lokalizovat karcinom prsu je v současné medicíně naštěstí dostatek. Každá…

Více

Plodnost a těhotenství mladých žen po karcinomu prsu

Přestože žena v produktivním věku obvykle plánuje děti, v některých případech musí řešit úplně jinou situaci – karcinom prsu. Ačkoli je toto…

Více

Samovyšetření prsu

Samovyšetření prsu Co můžete pro sebe udělat hned, nikam nechodit a nic to nestojí, je samovyšetřování prsů. Každá žena by…

Více

Rekonstrukce prsu po mastektomii

Rekonstrukce prsu   Rekonstrukce prsu je v současné době neoddělitelnou součástí léčby rakoviny prsu, přestože se dříve nejednalo o samozřejmost. Pomáhá…

Více

Karcinom prsu u mužů

Rakovina prsu u mužů   Zní to jako chyba redakčního šotka, ale rakovina prsu se může projevit i u pánů.…

Více

Nástrahy karcinomu prsu u mladých žen

Nástrahy karcinomu prsu u mladých žen   Z pohledu laika se rakovina prsu u mladých žen (do 40 let věku) a…

Více

Tetování prsních dvorců – poslední krok v rekonstrukci prsu

Mastektomie není konec krásného hrudníku Ztráta prsů vlivem mastektomie je jedním z nejobávanějších “vedlejších účinků” léčby karcinomu prsu. Přestože k ní dochází…

Více

Desatero onkologického pacienta v souvislosti s COVID-19

Současná situace okolo šíření nového viru SARS-CoV-2 se dotýká nás všech. Lidé podstupující aktivní onkologickou léčbu mohou být k této nemoci…

Více

O rakovině prsu

Anatomie prsu Prsní žláza se vyvíjí u embryí obou pohlaví, ale u mužů degeneruje a nerozvíjí se (její základ mají…

Více

Léčba

Léčebný plán V následujících řádcích popíši všechny možnosti terapie. Je důležité zdůraznit, že se jedná pouze o přehled metod, nikoli…

Více

Po léčbě

Co mě čeká? Po skončení adjuvantní (zajišťovací) léčby je pacientka sledována ambulantně v pravidelných intervalech. Přesný rozpis sledování není stanoven, závisí…

Více

Spolupracující odborníci

PhDr. Ing. Martin Pospíchal

Jako psycholog se dlouhodobě zaměřuje především na oblast
zvládání psychické zátěže a stresu. Ve své praxi pracuje s lidmi v tíživých životních situacích,
převážně pak s dlouhodobě nemocnými. Věnuje se možným vlivům naší psychiky na imunitní
systém a zdraví. Je lektorem výuky psychologie na Univerzitě Karlově v Praze, členem České
lékařské společnost a součástí výuky v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve
zdravotnictví v Praze.

MUDr. Zuzana Bielčiková, PhD.

Onkoložka zabývající se léčbou a výzkumem v oblasti karcinomu prsu. Pozornost věnuje obzvláště mladým a velmi mladým pacientkám. Působí na Onkologické klinice VFN a 1. LF Univerzity Karlovy v Praze.

MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D

Kateřina Kopečková pracuje na Onkologické klinice 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, zastává funkci zástupce přednosty pro vědu a výzkum.

Kateřina Kopečková vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde získala atestaci z interního lékařství a klinické onkologie. Dizertační práci z oblasti farmako-ekonomie obhájila na Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně. Ve své klinické praxi se věnuje kromě léčby častých nádorů jako je rakovina prsu a tlustého střeva problematice vzácných nádorů. Podílí se na výuce mediků. Spolupracuje se na klinickém vývoji nových léčiv v akademického sféře i průmyslovém výzkumu. Je členem Výkonného výboru Evropské referenční sítě pro vzácné nádory a pracovní skupiny MZČR pro vzácné onemocnění. Několik let spolupracuje s pacientskými organizace

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Zabývá se problematikou léčby karcinomu prsu, zejména u mladých pacientek, na které je zaměřen Projekt 35.

MUDr. Miroslava Skovajsová Ph. D.

Je jedním ze zakladatelů programu screeningu nádorů prsu v ČR.  Každoročně pořádá konferenci „Omyly v mamární diagnostice“. Založila a pracuje v Breast Unit Prague.

PhDr. Zuzana Peterová

Psycholožka, spisovatelka, trenérka paměti a pozitivního myšlení. Zabývá se psychologickou pomocí přeživším šoa a jejich rodinám. Věnuje se také onkologickým pacientům.

MUDr. Karolína Kašparová

Klinická onkoložka v Onkologické ambulanci se stacionářem ANTICa v Kladně, kde se stará o široké spektrum onkologických pacientů, ale především o pacietnky s karcinomem prsu. Pro zachování kontinuity a komplexnosti péče o své pacienty pracuje i na částečný úvazek na Onkologické klinice VFN a 1.LF UK v Praze.

Doc. MUDr. Michal Zikán, PhD.

Odborník z oblasti gynekologie a onko-gynekologie, zaměřující se na problematiku dědičnosti nádorových onemocnění. Působící na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

Doc. PhDr.Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Je docentkou klinické psychologie Sexuologického ústavu 1.LF UK a VFN v Praze. V Praze založila Institut partnerských vztahů a ve Všeobecné fakultní nemocnici oddělení somatopsychiky, kde se dlouhodobě věnuje onkologickým pacientům. Zabývá se psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace.

MUDr. Ondřej Měšták PhD.

Skvělý plastický chirurg, který se zaměřuje na rekonstrukce prsů žen po léčbě karcinomu prsu.  Působí na klinice plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a na soukromé klinice Esthé. Spoluzaložil mezinárodní edukační projekt New Mamma.