Odborné informace

stamp-2

Samovyšetření prsu

Samovyšetření prsu Co můžete pro sebe udělat hned, nikam nechodit a nic to nestojí, je samovyšetřování prsů. Každá žena by…

Více

Rekonstrukce prsu po mastektomii

Rekonstrukce prsu   Rekonstrukce prsu je v současné době neoddělitelnou součástí léčby rakoviny prsu, přestože se dříve nejednalo o samozřejmost. Pomáhá…

Více

Karcinom prsu u mužů

Rakovina prsu u mužů   Zní to jako chyba redakčního šotka, ale rakovina prsu se může projevit i u pánů.…

Více

Nástrahy karcinomu prsu u mladých žen

Nástrahy karcinomu prsu u mladých žen   Z pohledu laika se rakovina prsu u mladých žen (do 40 let věku) a…

Více

Tetování prsních dvorců – poslední krok v rekonstrukci prsu

Mastektomie není konec krásného hrudníku Ztráta prsů vlivem mastektomie je jedním z nejobávanějších “vedlejších účinků” léčby karcinomu prsu. Přestože k ní dochází…

Více

O rakovině prsu

Anatomie prsu Prsní žláza se vyvíjí u embryí obou pohlaví, ale u mužů degeneruje a nerozvíjí se (její základ mají…

Více

Léčba

Léčebný plán V následujících řádcích popíši všechny možnosti terapie. Je důležité zdůraznit, že se jedná pouze o přehled metod, nikoli…

Více

Po léčbě

Co mě čeká? Po skončení adjuvantní (zajišťovací) léčby je pacientka sledována ambulantně v pravidelných intervalech. Přesný rozpis sledování není stanoven, závisí…

Více

Spolupracující odborníci

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Zabývá se problematikou léčby karcinomu prsu, zejména u mladých pacientek, na které je zaměřen Projekt 35.

MUDr. Miroslava Skovajsová Ph. D.

Je jedním ze zakladatelů programu screeningu nádorů prsu v ČR.  Každoročně pořádá konferenci „Omyly v mamární diagnostice“. Založila a pracuje v Breast Unit Prague.

PhDr. Zuzana Peterová

Psycholožka, spisovatelka, trenérka paměti a pozitivního myšlení. Zabývá se psychologickou pomocí přeživším šoa a jejich rodinám. Věnuje se také onkologickým pacientům.

MUDr. Karolína Kašparová

Klinická onkoložka v Onkologické ambulanci se stacionářem ANTICa v Kladně, kde se stará o široké spektrum onkologických pacientů, ale především o pacietnky s karcinomem prsu. Pro zachování kontinuity a komplexnosti péče o své pacienty pracuje i na částečný úvazek na Onkologické klinice VFN a 1.LF UK v Praze.

Doc. MUDr. Michal Zikán, PhD.

Odborník z oblasti gynekologie a onko-gynekologie, zaměřující se na problematiku dědičnosti nádorových onemocnění. Působící na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

Doc. PhDr.Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Je docentkou klinické psychologie Sexuologického ústavu 1.LF UK a VFN v Praze. V Praze založila Institut partnerských vztahů a ve Všeobecné fakultní nemocnici oddělení somatopsychiky, kde se dlouhodobě věnuje onkologickým pacientům. Zabývá se psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace.

MUDr. Ondřej Měšták PhD.

Skvělý plastický chirurg, který se zaměřuje na rekonstrukce prsů žen po léčbě karcinomu prsu.  Působí na klinice plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a na soukromé klinice Esthé. Spoluzaložil mezinárodní edukační projekt New Mamma.