KARCIONM PRSU U MUŽŮ

stamp-2

Rakovina prsu u mužů

 

Zní to jako chyba redakčního šotka, ale rakovina prsu se může projevit i u pánů. Mléčnou žlázu totiž mají všichni lidé, jen ta mužská se nevyvinula tolik jako ženská. Přesto, ve vzácných případech v ní může dojít k nádorovému bujení. Nemoc je zákeřnější než u žen v jedné věci – muži o onemocnění nevědí, a tak je ani nenapadne, že zvláštní útvar na jejich hrudníku by mohl znamenat něco víc než jen tukovou bulku nebo zvětšenou uzlinu.

Ročně v České republice onemocní asi 50-70 mužů, přičemž asi každý sedmý muž na ni zemře. Je potěšitelné, že mortalita v průběhu posledních let klesá, stejně jako u žen, i když statistiky jsou limitovány malým počtem případů. Přispívá k tomu lepší informovanost a včasný záchyt, přesto že u mužů dochází, z výše uvedeného důvodu neznalosti, častěji k detekci nemoci až ve druhém stádiu.

Jak se karcinom prsu u mužů pozná? Ve většině případů se jedná o nález tuhé bulky v oblasti prsního dvorce nebo v centrální části prsu. Bulka může být fixována ke kůži, často je tedy nepohyblivá. Bulka je obvykle nebolestivá, vzhledem k malému objemu mužské prsní žlázy ale může dojít k její dřívější fixaci nebo prorůstání do okolních tkání a k doprovodné bolesti. Co dělat, když si muž najde bulku v prsu? První kroky žen vedou ke gynekologům, muži se musí obrátit buď na svého praktického lékaře, anebo na specializovaná screeningová centra. Charakter nálezu se ověřuje ultrazvukem, následně i mamografem, zejména pokud je prs větší, třeba u sportovců nebo naopak starších mužů. Konečné výsledky poskytne vždy biopsie.

Léčba probíhá velmi podobně jako u žen. Přes možné postižení spádových uzlin většina mužů podstupuje primární chirurgický zákrok, který má téměř vždy podobu mastektomie. Rozsah výkonu v podpaží určuje ultrazvukový nález na uzlinách. Parciální výkon (zachování zbytku prsu) je v případě vhodné lokalizace a velikosti nemoci možný stejně jako u žen, muži ale nebývá obvykle požadován. Zajišťující léčba po operaci má obvykle povahu hormonální terapie. Na základě histologického typu a stádia nemoci může být i muž indikován k zajišťující chemoterapii, cílená terapie se volí výjimečně.  Radioterapie je indikována u pokročilejších nálezů. Zvýšenou incidenci karcinomu prsu lze očekávat  ve skupině mužů s prokázanou genetickou mutací (obvykle v genu BRCA1 nebo BRCA2). Tito muži jsou pak sledování ve specializovaných  poradnách po zbytek života, protože mají zvýšené riziko rozvoje nádorového bujení i v jiných orgánech – např. prostatě, slinivce nebo zažívacím traktu.

O rakovině prsu u mužů se příliš nemluví. O to cennější je osvěta, třeba v podobě té webové – www.imuzimajiprsa.cz, kterou založil Michal Kříž. Ten onemocněl poprvé v roce 2012 ve věku 31 let. Přestože nemoc úspěšně porazil, v roce 2016 udeřila znovu. Jeho příběh můžete sledovat na Facebooku I muži mají prsa. Svůj boj s nemocí popsal i pro tento web.

 

Odborná konzultace:

MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze