You can view this page in English

O Bellis

My Bellisky a naše poslání

Jak pomáhá­­me? 

 1. Psychologická pomoc a podpora žen s onemocněním rakovinou prsu #NejsiNaToSama

 2. Projekty a akce pro pacientky, jejich děti a blízké (odborné přednášky, workshopy, webináře, benefiční akce, svépomocná skupina, projekt na zvýšení kvality života v remisi onemocnění, návrat do života po léčbě, charitativní kalendáře a další) #JsmeTadyProTebe

 3. Terapeutické pobyty a konference (léčebně-relaxační pobyty s odborným programem), cílem pobytů je zvýšení kvality života žen s rakovinou prsu, prevence recidivy onemocnění, efektivnější začlenění do běžného života a psychická podpora po/při náročné léčbě #Pomoc

 4. Zpět do kondice – projekt na podporu fyzické kondice v průběhu léčby rakoviny prsu a v období remise, zacílení na snížení projevů trvalých následků léčby #ZpětDoKondice

 5. Pěstuj se jako vzácnou květinu – projekt na podporu sebepřijetí, zvýšení sebevědomí, sebedůvěry a sebehodnoty #NaToběZáleží

 6. Individuální poradenství a konzultace pro pacientky s rakovinou prsu (osobně/online/po telefonu/nebo třeba e-mail/sms/messenger) #Podpora

 7. Odborné poradenství pro pacientky a spolupráce s odborníky (second opinion, konzultace) #SecondOpinion

 8. Prevence rakoviny prsu – edukace samovyšetření prsu, osvětové kampaně, poradenství v oblasti prevence #HlidejSiJe

 9. Hájení a prosazování práv a zájmů pacientek s rakovinou prsu #SpoluJsmeSilnější

 10. Kniha Nejsi na to sama – průvodce rakovinou prsu (pro pacientky zdarma) #Pruvodce

 11. Zajištění provozu Linky za zdravá prsa – podpora pacientek a prevence #LinkaPomoci

 12. Sdílení, empatie, porozumění a přátelství = #MyBellisky

 

Projekt Aliance žen s rakovinou prsu, Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu, se již od roku 2012 zaměřuje na pacientky v produktivním věku, které procházejí nebo prošly léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu. Nemoc u dívek a žen v mladém věku s sebou přináší řadu specifických problémů z rodinné, pracovní, zdravotní a sociální oblasti (mateřství, těhotenství, návrat do zaměstnání, partnerské vztahy, děti, rekonstrukce prsu, sebevědomí…), které jsou v životě každé pacientky stěžejní, a jež léčba karcinomu prsu do značné míry ovlivňuje. Proto je velmi důležité předávání vlastních zkušenosti pacientek a vzájemná podpora. Karcinom prsu v tomto věku není obvyklý a mnohé ženy se cítí, že je okolí nechápe. Pochopení nachází právě mezi ženami, které si vyslechly stejnou diagnózu.

Hlavním cílem projektu je podpora mladých pacientek s karcinomem prsu a poskytnutí pomoci (odborné i laické) v průběhu léčby a po ní. Předmětem je také hledání nové motivace a nových impulsů, které pomohou pacientkám překonat obavy a nástrahy po prodělané léčbě, a pomoci jim vrátit se zpět do společenského života.

Nedílnou součástí projektu je i edukace samovyšetření, jakožto prakticky jediné možnosti, jak rakovinou prsu včas odhalit v mladém věku. Dobrovolnice-pacientky, odborně vyškolené primářkou Miroslavou Skovajsovou, učí na veřejných akcí ženy, ale i muže, čeho si při samovyšetření všímat a co může být podezřelým náznakem nemoci. Edukátorky najdete na sportovních i kulturních akcích, v kavárnách, ve školách…

Edukace je však důležitá nejen směrem k veřejnosti, ale i k pacientkám. Proto pracovní tým projektu Bellis pořádá pravidelný Zimní terapeutický pobyt pro pacientky a jejich rodiny, kam se sjedou přednášet odborníci z řad onkologů, onkogynekologů, psychologů, chirurgů, radiologů a také inspirativní lidé z jiných oborů. Odborné přednášky jsou pro ženy připravovány i v průběhu roku zvlášť. Součástí vzdělávání se staly i webináře, zaměřené např. na psychickou stránku nemoci. Tématy seminářl jsou i výživa nebo alternativní podpora léčby v podobě aromaterapie, meditace, jógy… Aby si Bellisky odpočinuly od léčby nebo jen od všedních dnů, je pro ně připraven také Letní terapeutický pobyt, který je především o sdílení informací mezi pacientkami a relaxu.

Zpět do kondice je projekt Bellisek zaměřený na zlepšení fyzičky po léčbě. Motivační skupina pomáhá ženám cítit se opět skvěle, ať už díky procházkám v přírodě nebo běhu či plavání. Výjimkou není ani účast na běžeckých závodech a podpora trenéra.

Další pravidelnou aktivitou jsou benefiční večery, jarní a podzimní. Cílem je dodat ženám ztracené sebevědomí a probudit v nich ženskost, která léčbou rakoviny prsu mnohdy dostala zabrat. Líčení, česání, výběr outfitu stylistou a catwalk na přehlídkovém mole před rodinou, přáteli a veřejností – to je program těchto benefičních akcí.

Bellisky se také zapojují do tradiční akce Avon pochod, kde pomáhají šířit osvětu o tomto onemocnění, o němž se stále mluví méně, než je třeba. Prodejem drobných předmětů (dříve balonky, později srdíčka) Bellisky vybírají peníze pro edukaci v oblasti tohoto onemocnění. Protože právě ta dokáže zachránit životy žen včas.

Nejnovějším počinem je velmi úspěšná kniha Nejsi na to sama – průvodce rakovinou prsu, v níž se pacientky dělí o své prožitky a zkušenosti s nemocí, aby pomohly ostatním ženám si uvědomit, že diagnóza karcinomu prsu nemusí znamenat konec všeho. Na průvodci se podílí i přední čeští odborníci z oblasti mamologie, onkologie, plastické chirurgie a také psychologie. Chybět nebudou vedle odborných informací, osobních zkušeností, typizivaných příběhů i pohled partnera či rodičů na celou problematiku nemoci. Aktuálně vznikají ilustrace ke knize a přepisují se texty do finální podoby. Průvodce by měl vyjít v únoru 2021.

 

#mybellisky 

 

Za dobu jedenácti let let své existence jsme pomohly více než 2 000 ženám s rakovinou prsu konkrétní pomocí, poskytly jsme podporu více než 18 000 ženám s rakovinou prsu, naučily jsme, jak si správně samovyšetřit prsu více než 90 000 žen a mužů. Vydaly jsme knihu Nejsi na to sama – průvodce rakovinou prsu a do dnešního dne jsme ji darovaly více než 4 000 ženám v onkologické léčbě.

 

Kontakty:

 

FB a IG @mybellisky

llinktr.ee/mybellisky

#mybellisky

 

O BELLIS

BELLIS A JEJICH ROK 2023

Bellisky a jejich rok 2022

Bellisky a jejich rok 2021

Bellisky a jejich rok 2020

Bellisky a jejich rok 2019

Bellisky a jejich rok 2018

Project BELLIS