Lexikon onkopojmů

 

 

 

 

Doxorubicin, parastézie, scintigrafie… Během léčby rakovinu prsu se setkáte s mnoha pojmy, které běžný zdravý člověk obvykle nezná – leda by pracoval jako lékař. Jestli se vám z jejich množství točí hlava, pak jsme pro vás připravili přehledný slovníček nejčastějších onkopojmů.

Ilustrace: Kateřina Dubská @kater_illu

 

 • Ablace – chirurgické odstranění celého prsu

 • Alopecie – ztráta vlasů

 • Cytostatikum – léky používané k léčbě zhoubných nádorů, tlumí růst nádorových buněk

 • Diferenciace – označení, jak jsou nádorové buňky vyzrálé, či nikoliv, tzv. grade

 • Doxorubicin – cytostatikum podávané mnohdy jako první, díky své barvě nazýván oranžáda nebo aperol

 • Echokardiografie – ultrazvukové vyšetření srdce

 • Exenterace axily – operační odstranění lymfatických uzlin z podpaží

 • Hematotoxicita – negativní vliv chemoterapie na počet krevních elementů

 • Histologie – mikroskopický rozbor struktury odebrané tkáně z prsu

 • Holter – Holterovo monitorování, druh EKG pro delší sledování srdeční aktivity

 • Chemoterapie – onkologická léčba chemickými látkami, cytostatiky

 • Imunohistochemie – vyšetření tkáně, kdy se prokazuje přítomnost např. estrogenových receptorů

 • Incidence – počet nově vzniklých případů onkologického onemocnění ve

  vybrané populaci za jeden rok

 • Kancerogen – látka vyvolávající onkologické onemocnění

 • Kardiotoxicita – poškození srdce vlivem chemických látek

 • Kortikoidy – látky se stejným účinkem, jako mají hormony kůry nadledvin

 • Lumpektomie – odstranění nádoru s přilehlou tkání, druh prs záchovné operace

 • Mastektomie – chirurgické odstranění prsu, může být jednostranná nebo oboustranná

 • Metastáze – druhotná ložiska rakovinných buněk mimo původní místo nálezu

 • Mortalita – úmrtnost

 • Neurotoxicita – poškození nervů vlivem chemických látek

 • Neutropenie – nedostatek neutrofilů v krvi (neutrofily jsou druhem leukocytů, tj bílých krvinek)

 • Onkomarker – látka, kterou lze u některých nádorů prokázat v krvi ve vyšší

  hladině

 • Parestézie – porucha čití neboli kompletní ztráta citlivosti v příslušné části

  těla, většinou se projevující jako brnění

 • Radioterapie – léčba pomocí ionizujícího záření, používá se převážně po prs záchovných operacích

 • Recidiva – návrat nemoci po jejím skutečném či domnělém vyléčení

 • Remise – vymizení všech známek onemocnění, bezpříznakové období

 • Restagingová vyšetření – kontrolní vyšetření, např. CT

 • Scintigrafie kostí – radioizotopové vyšetření kostí k vyloučení jejich metastatického postižení

 • Sentinelová uzlina – první spádová lymfatická uzlina v daném směru od

  nádoru

 • Setron – lék proti nevolnosti

 • Tamoxifen – lék používaný dlouhodobě jako součást hormonální léčby

 • Taxany – skupina cytostatik používaná během chemoterapie

 • Tromboembolismus – onemocnění, při kterém vzniká krevní sraženina

 • Zoladex – lék v podobě injekcí používaný jako ochrana vaječníků během chemoterapií a součást hormonální léčby