REKONSTRUKCE prsu po mastektomii

stamp-2

Rekonstrukce prsu

 

Rekonstrukce prsu je v současné době neoddělitelnou součástí léčby rakoviny prsu, přestože se dříve nejednalo o samozřejmost. Pomáhá ženám po ablaci navrátit se zpět do normálního života, cítit se opět žensky a nabýt mnohdy ztracené sebevědomí. Samotná možnost mít opět prsa dodává mnohým pacientkám pocit naděje, jsou schopné jasněji vidět pomyslné světlo na konci tunelu a vystoupit z bludného kruhu karcinomu prsu. Bez ohledu na důvody, pro které ji pacientky podstupují, žádným způsobem nenarušuje léčbu ani následné sledování.

Ačkoliv je rekonstrukce prsu považována za základní součást léčebného a zotavovacího procesu, není vhodná pro každou pacientku. Při konzultaci je třeba pacientkám vysvětlit, že nejsme schopní vytvořit ideální prs ve všech případech a realisticky nastínit očekávané výsledky operace. Nový prs většinou nebude vypadat úplně stejně jako ten původní a některé ženy nebudou s rekonstrukcí nikdy zcela spokojeny. Výjimečné nejsou ani případy, kdy k rekonstrukci dojde, ale pro nepřijetí implantátu organismem či pooperačním komplikacím je nutné implantát opět vyjmout.

To, jak operace dopadne, závisí výrazně na stavu tkání v místě po odstranění prsu. Proběhlá radioterapie nám vytvoření nového prsu komplikuje pro vzniklou tuhost tkáně a křehkost kůže s podkožím, ale určitě je možné operaci provést i u pacientek po ozáření. Kompletní rekonstrukce zpravidla zahrnuje několik zákroků, tím posledním je většinou rekonstrukce bradavky a dvorce. Pigment v této oblasti je možné dotetovat.

 

“Budeš mít nová pěkná prsa a zdarma.” To slýchá od okolí většina pacientek, realita je však trochu jiná než dekolt hollywoodských hvězd.

 

Typy rekonstrukce prsu

Vytvoření nového prsu můžeme provést v jedné době s odstraněním prsu (okamžitá rekonstrukce), ale pouze v indikovaných případech na některých pracovištích. Okamžité rekonstrukce se provádí na klinikách plastické chirurgie v nemocnici na Bulovce, FNKV, dále na Žlutém kopci v Brně a také například ve FN Ostrava. Většinou se v ČR provádí rekonstrukce prsu odložená, s odstupem minimálně jednoho roku od ablace. Odstup je žádoucí obzvláště u agresivních typů nádorů –  triple negativní a HER2+. Prsy je možné rekonstruovat implantáty, vlastní tkání pacientky, nebo kombinací obou těchto metod.

 

Rekonstrukce prsů implantáty

Nejméně náročnou metodou je rekonstrukce prsů implantáty. Tu je možné provést v případě, že tkáně po ablaci jsou ve velmi dobrém stavu. Zároveň je třeba mít nadbytek kůže k vytvoření pěkného tvaru prsu. Pokud tento nadbytek není, je třeba v první operaci implantovat expandér, který se postupně plní fyziologickým roztokem, a tak dochází k vytáhnutí kůže na požadovanou velikost. Při další operaci, circa po 3 měsících, se pak mění expandér za trvalý implantát (délka životnosti implantátů se v současné době pohybuje v řádech desetiletí). Časem mohou implantáty, obzvláště těžší, poklesnout a je třeba kosmetický efekt lehce upravit.

 

Rekonstrukce prsů vlastní tkání

Rekonstrukce vlastní tkání je proces náročnější, ale zase u správně zvolených pacientek nabízí lepší a trvalé výsledky. Rekonstrukce prsu pomocí vlastní tkáně nejčastěji spočívá v přesunu laloku složeného z kůže, podkožního tuku a někdy i svalů na hrudní stěnu, aby se tím vytvořil objem a tvar nového prsu. Lalok se obvykle odebere buď z břicha nebo ze zad. Vzhledem k tomu, že se používá kůže odebraná z jiné části těla, tak může mít mírně odlišný odstín nebo texturu od zbytku prsu. Tato metoda je zvláště vhodná pro rekonstrukci středně velkých až velkých prsou, u pacientek s vyšším BMI a u pacientek po radioterapii. Tento typ operace je časově náročnější a vyžaduje delší čas na rekonvalescenci v porovnání s rekonstrukcí pomocí implantátu. Na druhé straně je však oproti rekonstrukci s implantátem výhodná v tom, že většinou nepotřebuje v budoucnu reoperaci.

Jako rekonstrukci vlastní tkání můžeme označit také přenos vlastní tukové tkáně, který se ale od výše zmíněného liší. Operace je pro pacientky méně náročná, prakticky sestává pouze z liposukce a injekce tukové tkáně. Přes často velká očekávání pacientek se spíše jedná pouze o pomocnou metodu, kterou bychom celý prs rekonstruovali obtížně. Je vhodná například v případě stavu po částečném odstranění prsní žlázy a ozáření, u kterých můžeme částečně dotvarovat chybějící část prsu.

 

Risk reducing (subkutánní) mastektomie

Jedná se o výkon prováděný u pacientek, kterým zatím nebyla diagnostikována rakovina prsu, ale které mají silnou pozitivní rodinnou anamnézu rakoviny prsu anebo genetickou mutaci genu, např. BRCA.

Při preventivním odstranění prsní žlázy a následné okamžité rekonstrukci je někdy možné ponechat dvorec, bradavku a kůži, které kryla prsní žlázy. Odstraní se tedy jen mléčná žláza a nahradí se jinou tkání nebo implantátem. To znamená, že po rekonstrukci se budou prsa přibližovat vzhledu před zákrokem, nebo budou vypadat dokonce lépe.

Jedná se ale o zákrok složitý, který by se neměl provádět bez dostatečného důvodu zvýšeného rizika karcinomu prsu.

 

Rekonstrukce dvorce a bradavky

Rekonstrukce dvorce a bradavky je posledním zákrokem rekonstrukce prsu a umocňuje přirozený vzhled prsu. Jde o relativně jednoduchou proceduru, pacientka ji podstupuje ambulantně v místním znecitlivění anebo v krátké celkové anestezii. Na rekonstrukci bradavky se používá část tkáně (lalůček) ze zrekonstruovaného prsu, dvorec je rekonstruovaný pomocí kožního štěpu, nejčastěji z třísla. Alternativní variantou rekonstrukce dvorce je tetováž, která však neposkytuje plasticitu výsledku.

 

Projekt NewMamma

V posledních dvaceti letech se v České Republice informovanost o možnostech rekonstrukce prsů u laické i odborné veřejnosti zlepšíla. Pacientkám po terapii karcinomu prsu je už téměř vždy nabízena rekonstrukční operace. Pro další zvýšení informovanosti pacientek byl založen projekt NewMamma (www.newmamma.eu). Jedná se o projekt podpořený Visegradským fondem a zaštítěný odborníky z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Je určen ženám, které podstoupily nebo se chystají podstoupit operaci prsu kvůli rakovině a přemýšlejí o následné rekonstrukci prsu.  Hlavním cílem je informovat o možnostech, zvýšit povědomí o tématu a poskytnout kontakt s odborníky v oboru.

 

 

Odborný garant:

Doc. MUDr. Ondřej Měšťák, PhD.

Klinika Esthé Praha