PO LÉČBĚ RAKOVINY PRSU

stamp-2

Co mě čeká?

Po skončení adjuvantní (zajišťovací) léčby je pacientka sledována ambulantně v pravidelných intervalech. Přesný rozpis sledování není stanoven, závisí na zvyklostech pracoviště a individuálních potřebách pacientky.

Většinou první 2 až 3 roky jsou kontroly prováděny ve 3 až 4 měsíčních intervalech, 4. a 5. rok v půlročních intervalech. Od 6. roku lze pacientku sledovat v ročních intervalech. Součástí kontroly je  klinické vyšetření,  mamografické vyšetření jednou ročně, eventuálně odběr na vyšetření nádorových markerů. U některých pacientek s vysokým rizikem návratu nemoci lze v prvních letech doplnit i ultrazvuk jater a rentgen plic.

Rekonstrukce prsu

Kromě prsních náhrad je v dnešní době možné řešit problém odstraněného prsu plastickou operací. Její provedení je vhodné až s určitým časovým odstupem po ukončení onkologické terapie, měla by být uskutečněna s doporučením Vaše ošetřujícího lékaře.

Vyčerpávající informace stran rekonstrukcí prsu naleznete na www.newmamma.eu

Psychologická pomoc

Obecně platí, že lidé, kteří nerezignují, ale přijmou nemoc jako výzvu, mají větší šanci na vyléčení než ti, kteří se odevzdají svému osudu. Touha žít, bojovný postoj a schopnost přizpůsobit se vzniklé situaci a počítat s riziky léčby i s možným nezdarem dodává tělu sílu bojovat s nádorem.

Každá žena si po sdělení diagnózy projde nelehkým obdobím, kdy si musí sama v sobě vytvořit postoj a přístup, jakým se k onemocnění postaví. Je to nelehká situace a není žádná hanba v takovém období využít odborné pomoci. Lze vyhledat odbornou pomoc a obrátit se na psychologa, jehož péče je hrazena z prostředků zdravotního pojištění, a který Vám pomůže jak  s vyrovnáním se s onemocněním, ale také s řešením rodinných vztahů, sexuálních problémů nebo s návratem do zaměstnání.

Možnosti vnitřního posílení jsou dnes velmi široké, a vždy je ale také důležité zachovat si zdravý rozum a jednak metody vhodně  kombinovat s navrženou terapií a jednak se nenechat napálit pochybnými postupy. Váš ošetřující lékař Vám v tomto jistě opět ochotně poradí.

Těhotenství

Vyhlídka budoucího těhotenství je důležitou informací pro stanovení léčebného plánu mladé ženy s nádorem prsu. Je zde samozřejmě riziko trvalé neplodnosti po prodělané léčbě, které stoupá s věkem pacientky. Ženy si také mohou nechat kryoprezervovat odebraná vajíčka, i když riziko jejich poškození při chemoterapii je nízké. Literatura také hovoří o laparoskopickém odběru a zmrazení části vaječníků, která se poté implantuje zpět do těla, její výsledky ale zatím nejsou dostatečně přesvědčivé, jedná se o experimentální metodu, která se běžně nevyužívá.

Z většiny studií  vyplývá, že těhotenství po úspěšné léčbě karcinomu prsu nezhoršuje prognózu nádorového onemocnění. Dokonce některé výsledky naznačují, že těhotenství má příznivý dopad na dlouhodobé výsledky časného karcinomu prsu. Přestože výsledky jistě trpí určitým zkreslením vzhledem k tomu, že ženy s primárně horší prognózou těhotenství více oddalují nebo se mu vyhýbají, lze z výsledků předpokládat určitý „ protinádorový“ efekt těhotenství.

Obvykle se doporučuje počkat s otěhotněním alespoň dva roky od diagnózy karcinomu prsu. Hlavním důvodem je fakt, že v prvních dvou letech vzniká největší počet rekurencí (znovuobjevení  nádoru). Dalším důvodem je probíhající hormonální léčba karcinomu prsu.

Pokud pacientky nedostávají s tamoxifenem zároveň LH -RH inhibitor, nebo nejsou kastrované, musí být poučeny o nutnosti bariérové antikoncepce nebo zavedení intrauterinního tělíska. Co se týče kojení, je po léčbě karcinomu prsu možné, ale pokud  žena  podstoupí prs šetřící výkon s následnou radioterapií, je schopnost  kojení omezená, mléko se v prsu sice tvoří, ale většinou ne v dostatečné míře.