LÉČBA RAKOVINY PRSU

stamp-2

Léčebný plán

V následujících řádcích popíši všechny možnosti terapie. Je důležité zdůraznit, že se jedná pouze o přehled metod, nikoli o doporučený postup. Kombinaci jednotlivých léčebných postupů a volbu léků určuje tým lékařů (radiodiagnostik, chirurg, onkolog) vždy podle typu, velikosti a umístění nádoru.

Onkologická léčba je komplexní a podává se s různým záměrem. Využití různých kombinací uvedených metod a možnosti aplikace moderních, účinných léků přináší v léčbě nádorového onemocnění prsu velmi příznivé výsledky. Oproti minulému století se daří uzdravit, nebo alespoň prodloužit život stále většímu počtu žen.

Pokud se celková léčba podává předoperačně, pak mluvíme o neoadjuvantní terapii, u mladých pacientek se v této indikaci používá především chemoterapie, resp. pokud je indikace, i biologická léčba.
Pooperační léčba je označována jako adjuvantní – zajišťovací, která si klade za cíl snížit riziko návratu nemoci. Čím větší a nezralejší je nádor, tím větší je pravděpodobnost, že se z něho uvolnily nádorové buňky, které zůstávají někde v těle pacientky (mikrometastázy), Jsou tak malé, že je nemůžeme běžnými vyšetřovacími metodami zjistit. Cílem adjuvantní léčby je zničit mikrometastázy a tím zlepšit prognózu pacientky. Doporučená adjuvantní léčba má svá přesná pravidla, která vznikla na základě shrnutí výsledků mnoha velkých klinických studií a každoročně se mění v souladu s novými poznatky.
U pacientek s postižením vzdálených orgánů, s generalizací onemocnění hovoříme o paliativní terapii, která si klade za cíl prodloužení a zkvalitnění života pacientek.

Všechny léčebné modality mají své nežádoucí účinky. Řada žen nemá během léčby žádné obtíže. Ale pokud nastanou, je důležité nepropadat bezmoci, smutku či depresi. Jsou daní za to, že máme možnosti, jak s onemocněním bojovat.

Operace prsu

Chirurgické odstranění nádoru se provádí zpravidla v úvodních stádiích léčby. K odstranění nádoru v prsu se použivá několik operačních postupů.

V případech, kdy je nádor vhodně umístěn a není velkých rozměrů, může být proveden prs šetřící výkon. Tento druh operace je prováděn především u žen, které si přejí zachování prsu. Ženy je však potřeba upozornit na to, že po částečném chirurgickém výkonu musí vždy následovat ozáření prsu, jinak může být léčebný výsledek samotné částečné operace horší než po úplném odstranění prsu.

Další možností odstranění nádoru je ablace prsu, což znamená odstranění celého prsu. Ablace se provádí u žen, které nechtějí nebo nemohou být ozařovány. Existují však další kritéria jako je velikost nádoru, jeho umístění v prsu, mikroskopická struktura nádoru a další faktory, která nutí operatéra provést ablaci. Pokud je nádor rozsáhlejší, ale stále lokalizovaný, provádí se operace prsu poté, kdy se nádor zmenší po aplikaci několika dávek protinádorové léčby. Součástí chirurgického odstranění prsu je i odstranění mizních uzlin z příslušné podpažní jamky. V indikovaných případech je možné odstranit jen tzv. sentinelovou (nádoru nejbližší) uzlinu. V případě že je výsledek rozboru negativní, nemusí být odstraněny všechny uzliny v podpaží.

Vedlejší účinky chirurgické léčby

Bolest

Další možností odstranění nádoru je ablace prsu, což znamená odstranění celého prsu. Ablace se provádí u žen, které nechtějí nebo nemohou být ozařovány. Existují však další kritéria jako je velikost nádoru, jeho umístění v prsu, mikroskopická struktura nádoru a další faktory, která nutí operatéra provést ablaci. Pokud je nádor rozsáhlejší, ale stále lokalizovaný, provádí se operace prsu poté, kdy se nádor zmenší po aplikaci několika dávek protinádorové léčby. Součástí chirurgického odstranění prsu je i odstranění mizních uzlin z příslušné podpažní jamky. V indikovaných případech je možné odstranit jen tzv. sentinelovou (nádoru nejbližší) uzlinu. V případě že je výsledek rozboru negativní, nemusí být odstraněny všechny uzliny v podpaží.

Lymfedém

Možným vedlejším účinkem po odstranění podpažních mízních uzlin je otok paže, zvaný lymfedém. Dochází k němu v důsledku porušení mízních cév v podpaží během operace. Z kůže a podkoží potom neodtéká míza a hromadí se ve formě otoku. Pravděpodobnost vzniku lymfedému může zvýšit i ozáření podpaží. V důsledku ozáření může kůže a podkoží ztuhnout (fibrotizovat) a stát se tak neprůchodnými pro mízu. Lymfedém se objeví u 1 až 2 žen z deseti po operaci zhoubného nádoru prsu. Pacientky, kterým ruka otéká či cítí napětí nebo bolest v ruce po operaci podpažních uzlin, by to měly ihned oznámit lékaři. Lymfedém může vzniknout i s odstupem několik let po léčbě.

Ženy, u kterých byla odstraněna pouze jedna uzlina z podpaží (sentinelová uzlina) jsou lymfedémem ohroženy minimálně.

Jediná účinná léčba lymfedému je tzv. manuální či přístrojová  lymfodrenáž. Jedná se o  masáž oteklé končetiny, kdy se mechanicky vytlačuje míza z podkoží do krevního oběhu. Vhodné je používání elastických bandáží, návleků. Ale i zde platí, že důležitá je především prevence, předcházení vzniku lymfedému,  jakmile lymfedém jednou vznikne, návrat k původnímu stavu končetiny, je již poměrně vzácný.

Mezi základní preventivní pravidla patří, že končetinu na operované straně  je nutné celkově šetřit, nenosit v ní těžká břemena, nepoužívat ji na náročné práce, neměřit na ní tlak ani neprovádět krevní odběry, nevystavovat ji vysokým teplotám, sprchovat vlažnou vodou, promazávat, vyvarovat se vzniku poranění.

Po léčbě

Po chirurgickém výkonu je velmi důležité začít včas s rehabilitací. Již za hospitalizace by za Vámi měl přijít rehabilitační pracovník a poučit Vás o správných způsobech cvičení. Je důležité pro obnovení a udržení hybnosti v ramenním kloubu a pružnosti kůže a jizvy. Zároveň snižuje riziko tvorby lymfedému. Nejedná se o žádné složité či náročné cviky, tedy není důvod cvičení odkládat či zanedbávat.

Odstranění celého prsu, zvláště pokud byl objemnější, způsobí nerovnováhu v zatížení Vaší páteře a může Vám způsobit obtíže. Proto je vhodné nosit v podprsence epitézu. Pooperační epitéza, předpisem na ni Vás vybaví chirurg, je mimořádně jemná, měkká a lehká. Má za úkol vyplnit košíček podprsenky před zhojením jizvy, než je možné začít používat definitivní náhradu. Trvalá epitéza je vyrobena ze silikonu a vkládá se do speciální podprsenky. Hradí ji pojišťovna a máte na její předpis nárok každé 2 roky.

Po léčbě, ale pokud se žena cítí dobře a má chuť a sílu i během ní, jsou vhodné i jiné pohybové aktivity, nejvhodnější jsou vycházky a plavání, ale může to být jakýkoli jiný sport (lyžování, cyklistika), pokud zátěž bude přiměřená. Velmi příznivý vliv na regeneraci organizmu má také pobyt v přírodě a lázeňská léčba, na kterou mají všechny ženy nárok rok po ukončení onkologické terapie.

Biologická léčba

Biologická léčba je zatím nejmodernějším výdobytkem v léčbě rakoviny. Vychází z nejnovějších vědeckých poznatků týkajících se struktur a pochodů na povrchu a uvnitř buněk. A tak zatímco chemoterapie působí na obecné buněčné struktury, například na DNA, která je vlastní všem buňkám, biologické preparáty jsou nasměrovány na molekuly a pochody specifické pro buňky nádoru. Díky tomu nezpůsobují žádné život ohrožující komplikace a mají jen minimální vedlejší účinky.

Terapeutický přístup se volí vždy individuálně na základě biologické charakteristiky každého nádoru. Biologické léky se podávají dlouhodobě, tj. rok a déle, a to v určitých intervalech. Aplikují se buď samostatně, nebo v různých kombinacích s cytostatiky či hormony. Vzájemné kombinace různých druhů biologických látek jsou zatím ve fázi výzkumu.

Léčba biologickými látkami je mimořádně nákladná, je ale plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Má na ni právo každá pacientka, u níž se prokáže typ nádoru, na nějž biologická léčba účinkuje, jedná se především o přítomnost znaku HER2 v tumoru, která se zjišťuje během histologického vyšetření.

Nežádoucí účinky biologické léčby

Nejsou časté. Preparáty mohou ovlivňovat funkci srdce, proto patří při léčbě k pravidelným vyšetřením echokardiografie srdce. U některých preparátů dochází k ovlivnění krevního tlaku, zvýšení rizika vzniku tromboembolické nemoci, poškození jater, problémům s hojením ran, riziku vzniku alergické reakce.