stamp-2

Bellisky se účastní posterové sekce mezioborové konference I slova léčí, kterou pořádá Amelie, z.s.

Bellisky se účastní posterové sekce mezioborové konference I slova léčí, kterou pořádá Amelie, z.s.

🎀 Bellisky se účastní posterové sekce mezioborové konference I slova léčí, kterou pořádá Amelie, z.s.

Zpracovaly jsme poster na téma změny, která je tématem letošní konference. V našem posteru jsou znázorněny změny, které s sebou do života ženy a její rodiny přináší onemocnění rakoviny prsu.

Na konferenci naše Niki také přednášela jménem Hlas pacientů na téma Hlas onkologických pacientů jako možnost změny.

👩🏻‍💻 text posteru Niki Pazderová

👩🏻‍💻 krásná grafika Nikola Skondrojani

✏️ ilustrace kater_illu

Na konferenci jsme spolu s naší Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. 🫶🏻

#mybellisky