stamp-2

DEN TRIPLE NEGATIVNÍHO KARCINOMU PRSU

DEN TRIPLE NEGATIVNÍHO KARCINOMU PRSU

🎀 DEN TRIPLE NEGATIVNÍHO KARCINOMU PRSU I Dnešní den je celosvětově věnován tématu triple negativního karcinomu prsu a všem ženám, které s touto diagnózou bojují nebo jí prodělaly 🩷💜🩷

ℹ️ Co je triple negativní karcinom prsu a proč je mu věnován samostatný mezinárodní den?

Triple negativní karcinomy (hormonálně nezávislé nádory)↩️

🩺 mají negativní všechny 3 důležité receptory (estrogenový, progesteronový a HER-2 proteiny)

❤️‍🩹 jsou v porovnání s ostatními podtypy karcinomu prsu více agresivní, s horší prognózou, vysokým rizikem vzdálených metastáz, radikálnější a limitovanější léčbou

👭 týkají se 10 – 20 % pacientek s rakovinou prsu

🚺 častěji se vyskytují u mladých žen do 40 let

🧬 vyskytují se častěji u nosiček mutace BRCA1 (20 %)

📈 statistiky uvádí, že každá třetí pacientka s touto diagnózou zmetastazuje

🎀 u 25 – 30 % pacientek se nemoc vrací hned v prvních dvou letech

🩻 pro vysokou agresivitu, rychlý růst nádorů a skutečnost, že se týká mladších žen, je jejich nebezpečnost také v tom, že tyto ženy nespadají do screeningu, mají hutnější prsní tkáň a jejich diagnostika je tak značně ztížená

💊 u tohoto typu onemocnění jsou negativní všechny tři možné cíle cílené léčby a možnosti léčby jsou tedy značně limitované, léčbou triple negativních karcinomů prsů tedy zůstává chemoterapie založená na kombinaci antracyklinů a taxanů a nově imunoterapie v kombinaci s radikálnějším operačním výkonem a případně radioterapií

🔬Výzkum nové léčby triple negativního karcinomu je velmi důležitý a toto téma se týká mnoha našich Bellisek

‼️Triple negativní karcinom je také jeden z důvodů proč apelujeme i na mladší ženy, aby nezanedbávaly prevenci! Samovyšetření prsu je řešení!💅

Jak na něj? ➡️ bit.ly/samovysetreni

Přidáváme se k Triple Negative Breast Cancer Foundation v propagaci tohoto tématu, podpoře výzkumu tohoto onemocnění a hlavně vyjadřujeme podporu všem ženám, kterých se toto onemocnění týká🎀

Přidejte se k nám a svou podporu bojovnicím 🦸‍♀️ vyjádřete přidáním srdíček 🩷💜🩷 do komentáře, děkujeme🙏

#mybellisky

3. března 2024