stamp-2
Facebook #167511226719867_1100136636790650

🎀Bellisky dnes na Night run České Budějovice. Nejprve učily samovyšetření (.)(.) a poté si v rámci projektu “Zpět do kondice” zaběhly charitativní běh na 5km👍🏻#bellis #bellisky #zpetdokondice #nejdejenoprsa #jdeozivot