stamp-2
Facebook #167511226719867_1347821358688842

Avon pochod Ostrov 2018.
I zde dnes naše Bellisky ve stánku učí správnému samovyšetření prsu (.)(.)
Přijďte se nechat vyedukovat 🙏🌼💗

#Bellis #samovysetreniprsu #nejdejenoprsa #jdeozivot #samovystrujse #matosmysl #edukace