stamp-2
Facebook #167511226719867_1353138911490420

Avon pochod Cheb 2018.
Včera opět naše Bellisky ve stánku s prsním fantomem učíly správnému samovyšetření prsu (.)(.) 🙏🌼💗

#Bellis #samovysetreniprsu #nejdejenoprsa #jdeozivot #samovystrujse #matosmysl #edukace