stamp-2
Facebook #167511226719867_1565699540234355

🎀Jste úžasní! Díky vám všem se nám podařilo ve veřejné sbírce v rámci letošního Avon Pochod vybrat:

265 628,- Kč

Tato částka tvoří podstatnou část našeho rozpočtu. Celá částka bude použita na projekty, které pomáhají mladým ženám s onemocněním karcinomu prsu (terapeutický pobyt, odborné přednášky, psychoterapie, nákup nových prsních fantomů na edukaci samovyšetření a na vznik publikace Bellis-průvodce onemocněním rakoviny prsu).

DĚKUJEME🙏🏻

#mybellisky