stamp-2

💞 Přečtěte si příběh naší krásné Bellisky Míši

💕 Už nám chybí jen kousek k dosažení cíle.
https://znesnaze21.cz/sbirka/bellis-pruvodce-pacientky-rakovinou-prsu

Vaše reakce a příspěvky nás utvrzují v tom, jak moc velký smysl má tato sbírka a hlavně počin vydat 🚺Bellis – Průvodce pacientek rakovinou prsu. Za to vám všem patří veliké DÍKY! Nesmírně si všeho vážíme <3

#mybellisky #matosmysl #jsmetuprotebe #jsmetuprosebe