stamp-2
Facebook #167511226719867_2181347182002918

🦠❗️Od dnešního dne se mohou onkologičtí pacienti registrovat k očkování proti COVID-19 ❗️

Pokud nyní podstupujete nebo je u vás plánována onkologická léčba či od jejího ukončení neuběhlo více jak 12 měsíců, můžete se registrovat k očkováni proti COVID-19.

Jak se přihlásit👇🏻

➡️ registrací přes centrální rezervační systém k očkování na očkovacím místě

➡️ osoby s chronickým onemocněním zadávají do registračního formuláře kód, který jim bude poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nachází na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem.

➡️ na očkovacím místě dokládají svůj zdravotní stav lékařskou zprávou potvrzující zdravotní stav, který dává důvod k prioritnímu očkování. Bez této zprávy nebude pacientovi očkování v očkovacím místě umožněno. Nemusí jít o nově vystavenou lékařskou zprávu, postačí ta z poslední návštěvy.

Bližší info zde ⬇️

https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108