stamp-2
Facebook #167511226719867_2284720461665589

🔛 Nezahálíme ani o prázdninách. Pracujeme na nových projektech pro naše pacientky, vzděláváme se, pracujeme na grantech a dalších nezbytnostech.

Dnes jsme společně s Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. součástí odborné diskuze na velmi aktuální a palčivé téma➡️

#mybellisky