Foto z workshopů Den okno-pacientů – Survivorship Day

foto Michaela Vaňková