stamp-2

PhDr. Ing. Martin Pospíchal

PhDr. Ing. Martin Pospíchal

Jako psycholog se dlouhodobě zaměřuje především na oblast
zvládání psychické zátěže a stresu. Ve své praxi pracuje s lidmi v tíživých životních situacích,
převážně pak s dlouhodobě nemocnými. Věnuje se možným vlivům naší psychiky na imunitní
systém a zdraví. Je lektorem výuky psychologie na Univerzitě Karlově v Praze, členem České
lékařské společnost a součástí výuky v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve
zdravotnictví v Praze.