stamp-2

Bellisky na 15. mezinárodní konferenci Europa Donna

Že si lidstvo nemůže dovolit léčit pouze jednu nemoc, tedy COVID-19, připomněla letošní 15. konference společnosti Europa Donna, která sdružuje pacientské organizace zabývající rakovinou prsu a její léčbou napříč Evropou. Právě kvůli koronavirové situaci se konference uskutečnila online a zástupkyně Bellis, projektu Aliance žen s rakovinou prsu, u toho nechyběla.

Odborníci z celé Evropy se podělili se zástupci pacientských organizací o nejnovější poznatky v oblasti léčby, výzkumu a pomoci pacientkám, např.:

 

  1. COVID-19 vs ostatní nemoci – nejnovější statistiky z USA ukazují, že v loňském roce byla nejčastější příčinou úmrtí kardiovaskulární onemocnění (699 tisíc), následovaná onkologickými diagnózami (599 tisíc) a až následně koronavirem (345 tisíc) (zdroj National Center for Health Statistics). Paradoxně mnohým lidem s rakovinou byla na úkor léčby covidových pacientů odložena léčba nebo screening. Celosvětová úmrtnost pacientů s koronavirem je od ledna 2020 do října 2021 3,4 %. Oproti tomu rakovině prsu podlehne 30 % pacientů a metastatická fáze nemoci si vyžádala ve stejném období více než 90 % úmrtí. Nejen z toho důvodu si lidstvo nemůže dovolit léčit pouze pacienty s koronavirem a na ostatní zanevřít.
  2. Psychologická podpora v období remise – ta je téměř po celé Evropě nedostatečná. Některým pacientkám je nabídnuta onkopsychologická pomoc během prvního roku aktivní léčby, ale v období remise je nedostačující. To je problém, na který Bellisky upozorňují pravidelně, mj. i v knize Nejsi na to sama. Jakmile pacientce dorostou vlasy a skončí ozařovaní, péče o ní v jejím okolí slábne. Přitom mnohé ženy se potýkají nejen s fyzickými následky léčby, ale především s pocity méněcennosti, vztahem k vlastnímu tělu, depresemi, úzkostmi. Těžký je také návrat do zaměstnání, jeho udržení, partnerské vztahy, plánování mateřství a další. V současné době probíhá program zaměřený na pacientky v remisi pouze ve Velké Británii.
  3. Komunikace s pacientkou ohledně možností léčby – s mnohými pacientkám nejsou probrány všechna pro a proti. A to ať už se jedná o neoadjuvantní či adjuvantní chemoterapii, přínosy a rizika fotonového či protonového ozařování nebo možnosti operace (lumpektomie, mastektomie). Problémem pak zůstává, že si pacientky tyto informace hledají jinde, mimo odborný segment.
  4. Dále pak shrnutí aktuálních možností zobrazovacích metod, genomového testování, biologické léčby aj.

 

Konference nás přesvědčila o tom, že všechny pacientky s karcinomem prsu se potýkají se stejnými problémy napříč celou Evropou. Děkujeme za možnost sdílet zkušenosti z České republiky.

Novinky projektu

Pár dalších obrázků z natáčení
Přečíst
Natáčení nového spotu jak na samovyšetření prsu (.)(.)
Přečíst
Workshopy samovyšetření prsu v Jihomoravském kraji pod vedením zkušené edukátorky Silvie Kadlecové
Přečíst
Nejde jen o prsa workshop samovyšetření prsu na Gymnáziu Postupnická v Praze 4
Přečíst
Běžíme za zdravá prsa – pozvánka na závody v českých městech ze série Night run
Přečíst