stamp-2

Bellisky součástí lékařského kolokvia PragueONCO 2020

30.01.2020

Bellisky součástí lékařského kolokvia PragueONCO 2020

Jedním z hlavních důvodů vzniku projektu Bellis bylo předávání autentických prožitků, rad a tipů pacientek pacientkám. Abychom i z pozice laiků mohly nabízet korektní informace, vzděláváme se v oblasti rakoviny prsu, její léčby, podpůrných metod léčení a dalších odvětví pavidelně. I proto jsme se zúčastnily tradičního mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO, souboru přednášek od různých expertů.

Na programu letošního pacientského semináře byla jako první přednáška inženýra M. Vaněčka o vztahu pacienta a lékaře, který je pro léčbu často klíčový. Výlet do historie nám dopřála vzácná návštěva ze Slovenska, MUDr. Mária Wagnerová, která nám připomněla významné léky, jež změnily svět. Následovala přednášky Jitky Fricové o léčbě nádorové bolesti. S ní se bohužel potýkají především metastatické pacientky, jež bolest tlumí klasickými i inovativními léčebnými přípravky. Profesorka Petra Tesařová hovořila o možnosti genomového testování nádorů – relativně nové metodě, díky níž mohou být některé pacientky ušetřeny chemoterapie, aniž by se vystavovaly většímu riziku rozvoje nemoci nebo jeho návratu. Na přednášku navázal profesor Samuel Vokurka se svým vstupem věnovaným sekci podpůrné léčby. Během ní vznikla plodná diskuze, neboť stále více pacientů si chce pomoci alternativními způsoby léčby. Profesor Vokurka vyzdvihl ty metody, jež mají prokazatelně kladný vliv na rychlejší uzdravení a rekonvalescenci a varoval před těmi, které efekt nepřináší.

Po přestávce byla další přednáška věnovaná stresu a jeho vlivu na průběh onkologického onemocnění. Tohoto úseku se neujal nikdo jiný než psycholog PhDr. Ing. Martin Pospíchal dlouhodobě se věnující tomuto tématu. Pan doktor Pospíchal již dlouho spolupracuje s projektem Bellis a pomohl mnoha pacientkám procházejícím náročnou léčbou. Na přednášku plynule navázala Šárka Slavíková ze sdružení Amélie, aby přiblížila reálné stresové situace pacientek – nemocenskou, invalidní důchod a jeho časté zamítnutí a další socioekonomické vlivy.

Dalšími přínosnými informacemi byly rady, jak pečovat o rány vzniklé během onkologické léčby, kterou měla na starosti MUDr. Kateřina Jirsová, primářka onkologie Nemocnice Na Pleši. Obzvláště zajímavá byla diskuze na téma léčby popálenin a vzniku kožních deformit vlivem ozařování. To podstupuje velká část žen s rakovinou prsu a péče o pokožku během radioterapie a krátce po ní může být svízelná. Poslední příspěvky semináře patřily nově vzniklým pacientským organizacím.

Děkujeme za možnost stále se vzdělávat a předávat cenné informace těm, jež je potřebují nejvíce. Těšíme se na další ročník PragueONCO. Bellisky.

Fotogalerie

Novinky projektu

Fotogalerie z Charitativní módní přehlídky v Ostravě
Přečíst
Workshop na rozproudění lymfy LYMFA FLOW
Přečíst
Bellisky na Night run běhu v Brně
Přečíst
Aktivní účast Bellisek na konferenci Fertilita a rodičovsví pro onkologické pacienty
Přečíst
Workshop prevence rakoviny & samovyšetření (.)(.) v Rodinném centru Kopretina ve Vrchlabí
Přečíst