stamp-2

Rekonstrukce prsu po léčbě rakoviny prsu

Rekonstrukce prsu po léčbě rakoviny prsu
⚛️Dnes bychom se rády věnovaly trochu více tématu rekonstrukce prsu⚛️
“Buď ráda, po rakovině prsu budeš mít nová pěkná prsa a zdarma.” To slýchá od okolí mnoho pacientek, realita je však trochu jiná než dekolt hollywoodských hvězd‼️
Rekonstrukce (.)(.) je v současné době neoddělitelnou součástí léčby rakoviny prsu, přestože se dříve nejednalo o samozřejmost. Pomáhá ženám po ablaci navrátit se zpět do normálního života, cítit se opět žensky a nabýt mnohdy ztracené sebevědomí. Samotná možnost mít opět prsa dodává mnohým pacientkám pocit naděje, jsou schopné jasněji vidět pomyslné světlo na konci tunelu a vystoupit z bludného kruhu karcinomu prsu. Ačkoliv je rekonstrukce prsu považována za základní součást léčebného a zotavovacího procesu, není vhodná pro každou pacientku.
⏺ Ne všechny pacientky mohou rekonstrukci prsu podstoupit.
⏺ Výjimečné nejsou ani případy, kdy k rekonstrukci dojde, ale pro nepřijetí implantátu organismem či pooperačním komplikacím je nutné implantát opět vyjmout.
⏺ Při plánování této operace je důležité, aby si žena uvědomila, že lékaři nejsou schopní vytvořit ideální prs ve všech případech a je nezbytné realisticky nastínit očekávané výsledky operace.
⏺ Nový prs většinou nebude vypadat úplně stejně jako ten původní (zvlášť po ozařování) a některé ženy nebudou s rekonstrukcí nikdy zcela spokojeny.
Na našem webu najdete hned dva odborné články na téma rekonstrukce prsu:
📸 Na krásné fotce od Helena Szmigielová – fotografie je naše nádherná Petra Svobodová