stamp-2

Tiskové konferenci kampaně v rámci #PinkOctober na problematiku mutace genu BRCA1 a 2 u kracinomu prsu ve Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – VFN

Tiskové konferenci kampaně v rámci #PinkOctober na problematiku mutace genu BRCA1 a 2 u kracinomu prsu ve Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – VFN
#mybellisky dnes na tiskové konferenci kampaně v rámci #PinkOctober na problematiku mutace genu BRCA1 a 2 u kracinomu prsu ve Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – VFN
Máme obrovskou radost, že poprvé na podobné kampani spolupracuje hned několik pacientských organizací, děkujeme, že jsme součástí🎀
Děkujeme Bellisce Denise, která pro kampaň odvyprávěla svůj příbeh🙏🏻
Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Pacientká organizace Veronica ONKO Unie, o.p.s. Dialog Jessenius a náš zastřešující spolek Hlas pacientů