stamp-2

Doc. MUDr. Michal Zikán, PhD.

Doc. MUDr. Michal Zikán, PhD.

Odborník z oblasti gynekologie a onko-gynekologie, zaměřující se na problematiku dědičnosti nádorových onemocnění. Působící na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.