stamp-2

Doc. PhDr.Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Doc. PhDr.Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Je docentkou klinické psychologie Sexuologického ústavu 1.LF UK a VFN v Praze. V Praze založila Institut partnerských vztahů a ve Všeobecné fakultní nemocnici oddělení somatopsychiky, kde se dlouhodobě věnuje onkologickým pacientům. Zabývá se psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace.