stamp-2

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Zabývá se problematikou léčby karcinomu prsu, zejména u mladých pacientek, na které je zaměřen Projekt 35.