stamp-2

MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D

MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D

Kateřina Kopečková pracuje na Onkologické klinice 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, zastává funkci zástupce přednosty pro vědu a výzkum.

Kateřina Kopečková vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde získala atestaci z interního lékařství a klinické onkologie. Dizertační práci z oblasti farmako-ekonomie obhájila na Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně. Ve své klinické praxi se věnuje kromě léčby častých nádorů jako je rakovina prsu a tlustého střeva problematice vzácných nádorů. Podílí se na výuce mediků. Spolupracuje se na klinickém vývoji nových léčiv v akademického sféře i průmyslovém výzkumu. Je členem Výkonného výboru Evropské referenční sítě pro vzácné nádory a pracovní skupiny MZČR pro vzácné onemocnění. Několik let spolupracuje s pacientskými organizace