stamp-2

Projekt Bellis v roce 2023

Projekt Bellis v roce 2023

Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu a jejich rok 2023

 

Rok 2023 byl pro nás velmi úspěšný.  V tomto roce jsme zrealizovaly hned tři terapeutické pobyty. Spustily jsme nový projekt zaměřený na zvýšení sebevědomí a návrat po léčbě do běžného života s názvem Pěstuj se jako vzácnou květinu. Zrealizovaly jsme dotisk knihy Nejsi na to sama – průvodce rakovinou prsu a věnovaly jsme se její distribuci. Uspořádaly jsme Benefiční večer a vernisáž fotografií. Počet našich aktivit v měsíci říjnu se vyšplhal na 31. Realizovaly jsme mnoho aktivit pro pacientky a naplnily tak naše poslání. Pokračovaly jsme v aktivitách z posledních let, ale také jsme připravily pro naše Bellisky hned několik novinek. Nafotily jsme fotografie pro kampaň diagnóza v těhotenství a v laktaci. Velmi aktivně jsme se zabývaly prevencí rakoviny prsu, uspořádaly jsme 93 edukačních workshopů s celkovým počtem 7 800+ vyedukovaných žen a mužů. Rozpracovaly jsme druhý díl knihy Nejsi na to sama – průvodce životem po léčbě rakoviny prsu.

Za 11 let fungování projektu jsme poskytly konkrétní pomoc 2 100 ženám s rakovinou prsu, podporu a pomoc jsme poskytly 16 000 ženám, jejich dětem a blízkým. Naučily jsme více než 93 000 žen a mužů samovyšetření prsu. Darovaly jsme 4 000 knih Nejsi na to sama – průvodce rakovinou prsu nově diagnostikovaným pacientkám. Uspořádaly jsme 22 terapeutických pobytů pro více než 1 200 pacientek. Uspořádaly jsme 18 benefičních akcí a charitativních módních přehlídek. Uspořádaly jsme 7 cyklů projektu Zpět do kondice, uspořádaly jsme 350+ akcí pro naše pacientky. Vydaly jsme tři charitativní kalendáře. Emoce, radost, štěstí, vzpomínky, úsměv, slzy a přátelství, ty čísly vyjádřit nelze.

V roce 2023 jsme uspořádaly 11 webinářů na témata související s onkologickou léčbou rakoviny prsu a z oblasti kvality života po onkologické léčbě (psychologická témata, lymfa, zdravá strava, vztahy, rekonstrukce prsu, sexuální zdraví, prevence recidivy…). Celý rok jsme v rámci projektu Zpět do kondice cvičily online onko-jógu, každou středu od 18:00 – 19:00 hod. Celkem proběhlo 51 lekcí. Všechny lekce jsou nahrávány a pacientky tak mohou cvičit kdykoliv zpětně. Kromě online seminářů jsme uspořádaly seminář edukace samovyšetření prsu pro nové edukátorky.

V rámci edukace samovyšetření prsu jsme zrealizovaly 96 edukací s celkovým počtem 7 800+ vyedukovaných osob. Přednášky a workshopy samovyšetření realizujeme po celé ČR.

Projekt Zpět do kondice probíhal od května do října. Zapojilo se do něj 74 pacientek, společně jsme zvládly překonat vzdálenost 28 225 km. Zapojené pacientky se zúčastnily 9 Night run běhů v počtu 48 běžkyň (běh a chůze + edukace samovyšetření prsu). V rámci projektu celý rok probíhala online onko-jóga, a také proběhl první terapeutický pobyt zaměřený na onko-jógu.

Projekt Pěstuj se jako vzácnou květinu. Tento projekt si klade za cíl zvýšit sebevědomí žen po léčbě s rakovinou prsu, naučit je věnovat čas samy pro sebe a lépe jim napomoci s návratem do pracovního a běžného života. Do projektu se v prvním ročníku zapojilo 53 žen. V rámci projektu proběhly 4 workshopy, 2 focení, 2 módní přehlídky a 2 akce Bellis Girls Night. Projekt bude určitě pro svůj velký úspěch pokračovat i v dalším roce. Projekt vyvrcholil 23. října vernisáží fotografií zapojených žen.

Ve dnech 18. – 22. ledna proběhla Bellis konference a terapeutický pobyt pro pacientky s rakovinou prsu a jejich děti na Konopišti. Odborný program byl zaměřen na kvalitu života, věnovaly jsme se oblastem onko-psychologie, sebevědomí, aromaterapii, přírodní kosmetice, lymfoterapii, onko-józe, zdravé výživě.

Ve dnech 14. – 18. června proběhl Letní terapeutický pobyt na Tesance v Jizerských horách. Zúčastnilo se ho 43 pacientek, program byl zaměřen na muzikoterapii, lymfoterapii, onko-jógu, arteterapii, nordic walking, přírodní kosmetiku, individuální masáže a odpočinek a pohyb v přírodě.

Ve dnech 6. – 10. září se 13 Bellisek přidalo k pobytu pro metastatické pacientky, které pořádala Aliance žen s rakovinou prsu.

Ve dnech 10. – 11. listopadu jsme uspořádaly listopadový jógový terapeutický pobyt pro pacientky s rakovinou prsu na Konopišti. Pod vedením jogínky Lucie Königové se pobytu zúčastnilo 39 pacientek.

Zrealizovaly jsme již 7. ročník virální kampaně na podporu prevence rakoviny s názvem #HlidejSije. Říjen byl pro nás opět nejnabitějším měsícem v roce. Uspořádaly jsme hned 31 aktivit. Mezi nejvýznamnější patří 1. října Ride and Roses, spanilá jízda růží na motorkách Prahou, 8. října Race for the Cure, běh a pochod za zdravá prsa v Oboře Hvězda v Praze a 23. října Benefiční večer s Bellis na Nové scéně Národního divadla, kde rovněž proběhla vernisáž fotografií z projektu Pěstuj se jako vzácnou květinu. Novinkou v rámci Pink Octoberu byla akce s názvem Pink@Work, do které jsme se prvně zapojily společně s Aliancí žen s rakovinou prsu. Projekt měl velký úspěch a již pracujeme na 2. ročníku.

Pravidelně jsme se účastnily vzdělávacích aktivit a konferencí. Celý rok se naše zástupkyně aktivně účastnila na aktivitách Hlasu onkologických pacientů. Svou zástupkyni jsme měly na Prague Onco, na BOD, APO letní škole. Zároveň se pravidelnou aktivitou na sociálních sítích a webu bellisky.cz snažíme šířit důležité informace související s onemocněním rakoviny prsu a s prevencí tohoto onemocnění. Kromě těchto aktivit se snažíme o medializaci příběhů, projektu Bellis a důležitých témat. Zúčastnily jsme se neziskového dílu Kde domov můj, kde se nám podařilo prostřednictvím výhry a DMS získat 143 000,- Kč.

V rámci Hlasu onkologických pacientů jsme se aktivně angažovaly hned ve dvou velkých akcích – 1. ročník akce Poslanecká sněmovna proti rakovině dne 8. února a 1. ročníku akce Survivorship Day – Den onko-pacientů, která se uskutečnila 4. června v Tyršově domě v Praze.

Spustily jsme pilotní projekt psychoterapeutické skupiny, která se sešla 6x  (listopad, prosinec) a v tomto projektu budeme pokračovat i v dalších letech.

Nabitý rok jsme zakončily poslední velkou společnou akcí s názvem Vánoční setkání Bellisek na ledě, které se uskutečnilo 12. prosince v Icerink Aréně v Praze. Program na ledě a na bruslích podpořil pohybové aktivity žen v léčbě nebo po léčbě rakoviny prsu a byl připraven bohatý program pro pacientky, ale také jejich děti a blízké. Akce se zúčastnilo celkem 80 osob.

Počet aktivních pacientek – Bellisek v roce 2023 stoupl na 760. Byl to rok dobrých zpráv, ale bohužel opět několik našich Bellisek svůj boj prohrálo.

Tým projektu Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu se aktivně podílí na provozu Avon linky za zdravá prsa.

Poskytly jsme psychickou podporu a rady celkem 208 pacientkám a další pacientky se účastnily projektů a akcí, které pořádáme.

Pravidelně plníme naše sociální sítě a web nejen informacemi a fotografiemi z akcí, ale máme také pravidelné rubriky a aktivity na sociálních sítích (např. citáty pacientek, příběhy pacientek, říjnová výzva a mnoho dalších).

Aktivně se snažíme pracovat na komunikační a propagační strategii našeho projektu tak, abychom byly blíže k našim pacientkám a mohly lépe pomoci.

Mnoho práce jsme také strávily aktualizací a doplňováním našeho webu. Náš web je aktuálně plně aktualizovaný, plně funkční a velmi reprezentativní. Připravily jsme nové propagační materiály a celý rok jsme intenzivně pracovaly na zajištění financování projektu a jeho aktivit.

 

Jednotlivé akce a projekty Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu jsou v přehledu níže:

 

Kromě níže uvedených aktivit jsme edukovaly samovyšetření prsu, účastnily se přednášek a dalších aktivit na pomoc pacientkám s rakovinou prsu. Vzdělávaly jsme se, pracovaly na PR a marketingové komunikaci projektu na sociálních sítích a dalšími nástroji a aktivně sháněly finanční prostředky na chod našeho projektu.

+ další online aktivity, online setkávání ve skupině, supervize, edukace samovyšetření prsu v rámci projektu Nejde jen o prsa a zastupování v Hlasu onkologických pacientů.

Každou středu od 18:00 do 19:00 probíhala online lekce onko-jógy.

18.- 22. ledna        Terapeutický pobyt 2023, Konopiště

25. ledna                Prague ONCO

8. února                 Den proti rakovině v Poslanecké sněmovně ČR

8. března               Mladí onkologové Plzeň

9. března               Natáčení Kde domov můj, Česká televize

11. března              Lymfa flow workshop, Praha

18. března             Dotek Zlín

21. března             Edukační seminář s Dr. Skovajsovou, Praha

21. března             Workshop onkofyzio s Mgr. Petrou Holubovou, Praha

21. března             Webinář imunoterapie

21. března             Mladí onkologové Hradec Králové

1. dubna                Lymfa flow workshop, Praha

4. dubna               Seminář Dr. Martin Pospíchal – Jak na vztahy

13. dubna              Začátek projektu “Pečuj o sebe jako o vzácnou květinu” – 1. workshop  líčení po onkologické léčbě #1

15. dubna              Den pro mě, Sokolnice

19. dubna              Hrochův Týnec, edukace a převzetí šeku

20. dubna              Workshop Teva Praha

22. dubna              Night run Ostrava

25. dubna.             Webinář onko-fyzio, Mgr. Petra Holubová

26. dubna              Johnsson & Johnsson – přednáška, edukace, představení

26. dubna              Mladí onkologové, Praha

28. dubna              Lázně Vráž – konference

29. dubna.            Night run Hradec Králové

1. května                Spuštění projektu Zpět do kondice

2. května               Pěstuj se jako vzácnou květinu #2 – workshop focení

13. května             Night run Liberec

18. května             MEDXTalks

19. – 20. května    Dokážeš to taky

23. května              “Pečuj o sebe jako o vzácnou květinu” – 2. workshop líčení po onkologické léčbě #3

27. května             Night run Brno

4. června               Den onkopacientů / Survivorship Day + Jarní charitativní přehlídka #4 ws

13. června              Snídaně s novináři AIFP

14.- 18. června     Terapeutický pobyt na Tesance

27. června             Konference Deloitte, Data v onkologii

27. srpna              Night run Most

28. srpna              Neon run Praha

29. srpna              APO Letní škola

31. srpna              Workshop focení Pěstuj se jako vzácnou květinu #5

2. září                    Dudy Cup, Prostějov

6. – 10. září           Terapeutický pobyt pro metastatické pacientky

9. září                    Night run Praha

9. září                    Výžické blues and rock, Výžice

14. září                  Rozhovor v Rádiu Prostor s Markétou Rachmanovou

1. října                   Spuštění kampaně #HlidejSiJe

1. října                   Ride and Roses, Praha

2. října                  Lindex event

7. října                  Night run České Budějovice

8. října                 Race for the Cure, Praha

9. října                 Pink October Event Gilead

10. října               Pink October Event MSD

10. října               Pink October Event Avon

11. října               TK snídaně s novináři Pink October

11. října               Pink October Event Novartis

12. října              Focení kampaň diagnóza v těhotenství

14. října              Night run Olomouc

14. října              Plaveme prsa, Praha

14. října              Plaveme prsa, Most

14. října              Barometr zdraví Karlovy Vary

17. října              Konference na téma rakovina prsu na americké ambasádě v Praze

17. října              Barometr zdraví Cheb

17. října              Workshop styling s C&A Pěstuj se jako vzácnou květinu – Praha

18. října              Workshop prevence&samovyšetření (.)(.) – BDO Brno

20. října             Pink at work +  edukace Masarykova Univerzita v Brně

23. října             Benefiční večer Bellis, Nová scéna – Národní divadlo v Praze

25. října              Snídaně s Novou

25. října             Pink October Event ROCHE

25. října             Workshop styling s C&A Pěstuj se jako vzácnou květinu – Brno

26.- 27. října     Výroční konference Brno

31. října              NAPO konference

2.listopadu        BOD konference Brno

5. listopadu       Workshop prevence&samovyšetření (.)(.) – BDO Jindřichův Hradec

7. listopadu       Workshop prevence&samovyšetření (.)(.) – BDO Plzeň

7. listopadu       Workshop prevence&samovyšetření (.)(.) – BDO Praha

8. listopadu      Konference I slova léčí

10. listopadu    Konference Mladí onkologové

10. – 12. listopadu Jógový pobyt Konopiště

11. listopadu      Zimní Apetit Piknik

23.listopadu     Edukace Nejde jen o prsa 2x

23. listopadu    Oslava dne státnosti Bosny a Hercegoviny

25. listopadu    Poděbrady Cucina – vernisáž fotografií Pěstuj se jako vzácnou květinu

1.prosince         Edukace Nejde jen o prsa Hradec Králové 2x

1.prosince         Edukace Nejde jen o prsa Praha 2x

3. prosince        Plaveme prsa v Labi v HK

5. prosince         Vánoční jarmark, Pražská křižovatka

6. prosince          APO Alumni, Residence velvyslance USA v Praze

12. prosince        Bellisky na ledě, ICERINK – vánoční setkání pacientek s rakovinou prsu

 

Fotografie: BELLIS A JEJICH ROK 2023

 

Zpracovala Ing. Nikol Pazderová, MPA, manažerka projektu Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu.

Novinky projektu

Příběh Lucie Kmochové a její dcery Lucinky z kampaně MAMINKOU NAVZDORY RAKOVINĚ PRSU
Přečíst
Máme nafoceno!
Přečíst
Fotíme fotografie pro nový silný projekt
Přečíst
Pusťte si průvodce operací prsu – nový díl podcastu Bellis Pink Talks
Přečíst
Nezapomínejte na prevenci rakoviny prsu i v letních měsících!
Přečíst