stamp-2

Rekosntrukce prsu a její nástrahy

Rekosntrukce prsu a její nástrahy

⚛️REKONSTRUKCE PRSU I Dnes bychom se rády věnovaly trochu více tématu rekonstrukce prsu⚛️

“Buď ráda, po rakovině prsu budeš mít nová pěkná prsa a ještě zdarma.” To slýchá od okolí mnoho pacientek, realita je však trochu jiná než dekolt hollywoodských hvězd‼️

Rekonstrukce (.)(.) je v současné době neoddělitelnou součástí léčby rakoviny prsu, přestože se dříve nejednalo o samozřejmost. Pomáhá ženám po ablaci navrátit se zpět do normálního života, cítit se opět žensky a nabýt mnohdy ztracené sebevědomí. Samotná možnost mít opět prsa dodává mnohým pacientkám pocit naděje, jsou schopné jasněji vidět pomyslné světlo na konci tunelu a vystoupit z bludného kruhu karcinomu prsu. Ačkoliv je rekonstrukce prsu považována za základní součást léčebného a zotavovacího procesu, není vhodná pro každou pacientku! Rekonstrukce není bez komplikací a rozhodně není automatickým řešením pro všechny pacientky. V zahraničí k ní nedochází tak často jako u nás.

⏺ Ne všechny pacientky mohou rekonstrukci prsu podstoupit.

⏺ Ne všechny pacientky chtějí rekonstrukci podstoupit!

⏺ Výjimečné nejsou ani případy, kdy k rekonstrukci dojde, ale pro nepřijetí implantátu organismem či pooperačním komplikacím je nutné implantát opět vyjmout.

⏺ Při plánování této operace je důležité, aby si žena uvědomila, že lékaři nejsou schopní vytvořit ideální prs ve všech případech a je nezbytné realisticky nastínit očekávané výsledky operace.

⏺ Realistické očekávání výsledku je, že se žena zbaví epitézy a prs v podprsence bude vypadat hezky, cokoliv dalšího je bonus navíc.

⏺ Nový prs většinou nebude vypadat úplně stejně jako ten původní (zvlášť po ozařování) a některé ženy nebudou s rekonstrukcí nikdy zcela spokojeny.

⏺ Po protonovém ozařování často rekonstrukce často provést nelze nebo se provádí s obtížemi.

⏺ Výsledek rekonstrukce velmi často nedokáže ovlivnit operatér, ale velmi záleží na léčbě, stavu kůže, organismu a dalších proměnných.

⏺ Stále častěji se v souvislosti s implantáty hovoří o Breast implantát ilness.

⏺ Jsou ženy, které jsou s rekonstrukcí spokojené, stejně tak jsou ženy, které by znovu do rekonstrukce prsu nešly a jsou ženy, které se rozhodnout žít svůj život bez rekonstrukce. Není jednoduché řešení ani jednoznačná odpověď, ale vždy je potřeba toto téma důkladně promyslet a zvážit.

(-) po rekontrukci prsu po léčbě rakoviny prsu zůstane vždy jizva

Na našem webu najdete hned dva odborné články na téma rekonstrukce prsu:

➡️ http://bit.ly/rekonstrukceprsu

➡️ https://bit.ly/rekonstrukcerozhovor

📸 Na krásné fotce od Helena Szmigielová – fotografie je naše nádherná Petra Svobodová🫶Ani Péťa neměla rekonstrukci jednoduchou, toto je výsledek až druhé operace a i přes krásný výsledek Péťu trápí řada komplikací a problémů.

I letos se chystáme tématu rekonstrukce a všech jejích souvislostí v jednom krásném projektu věnovat📸

#mybellisky